Profilowani.pl - obsługa i prowadzenie kont fanpage, aplikacje na Facebooka
OFERTA    |    CASE STUDIES    |    FANPAGE    |    KONTAKT
Polityka prywatności

§1


Agencja interaktywna ORTH Multimedia z siedzibą przy ul. Wodzisławskiej 112 w Rybniku, będąca administratorem serwisu Profilowani.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta serwisu Profilowani.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie http://profilowani.pl/politykaprywatnosci Korzystanie z usług oferowanych przez serwis Profilowani.pl oznacza automatyczną akceptację obowiązującej Polityki Prywatności.

§2


Wszelkie dane osobowe dostarczane przez użytkowników są wykorzystywane w sposób zgodny z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe użytkowników oraz dane niezbędne do wykonania zamówionej usługi (login i hasło do konta w serwisie Facebook.com) wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby świadczonych usług. Dane takie nie są wykorzystywane w celach marketingowych ani nie są udostępnianie osobom trzecim.