Profilowani.pl - obsługa i prowadzenie kont fanpage, aplikacje na Facebooka
OFERTA    |    CASE STUDIES    |    FANPAGE    |    KONTAKT
Case studies

W ramach współpracy z firmą Extreme Group, prowadzącą sklep internetowy www.sklepextreme.pl, w dniach 16 02 2012 - 18 03 2012 przygotowany został konkurs społecznościowy.
Celem akcji konkursowej było powiększenie puli osób lubiących profil sklepu Extreme. Tym samy powiększony miał zostać zakres potencjalnych klientów do których trafiają cykliczne informacje za pośrednictwem publikacji w portalu społecznościowym Facebook.com

Efektem miesięcznej akcji promocyjnej - konkursowej było 768 nowych osób które polubiły fanpage klienta.

Na potrzeby przeprowadzenia konkursu przygotowane zostały dedykowane grafiki i animacje. Konkurs wsparty też został zewnętrznymi kampaniami bannerowymi promującymi konkurs, m.in. w portalu www.goryonline.com

Poniżej przedstawiamy statystyki fanpage sklepu Extreme oraz stopę wzrostu ruchu w profilu związaną z przeprowadzaną akcją konkursową.